Opět jsme ovládli soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže

Soutěž organizuje Ústřední odborná rada prevence Sdružení hasičů ČMS, respektive Okresní a Krajské odborné rady prevence SH ČMS ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže. Soutěž je tříkolová – okresní kolo, krajské a národní kolo a probíhá pod záštitou MŠMT.

Práce našich žáků zaznamenaly úspěch ve všech třech kolech:

Výtvarná část

1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole, 1. místo v národním kole –  Hanslík Michal, 7. A

2. místo v okresním kole Honza Zálešák, 7.A

1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole, 1. místo v národním kole  Robert Hopjan z  9. A

2. místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole  Martina Wagnerová, 8. B

Literární část

1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole  Ondřej Plachetka ze 7. B

Slavnostní vyhodnocení národního kola proběhne 10. 6. 2022 v Litoměřicích.

Gratulujeme !!!!

J.Ch.