Výrazný úspěch Jana Zálešáka v počítačové soutěži

V květnu proběhl 15. ročník počítačové soutěže Bajtík. Tématem letošní soutěže byla „STAVBA BUDOUCNOSTI“.

Do finálové kola se se svou prací dostal náš žák Jan Zálešák ze 7.třídy a již tento poustup byl samo o sobě veliký úspěch, jelikož se soutěže zúčastnilo 12 škol a celkem 54 soutěžících.

Na finálové kolo, které se konalo 25. kvěna 2022, se Honza připravil zodpovědně a svou prezentací a projevem by porotou oceněn „stříbrnou“ pozicí! Druhé místo v kategorii Megabajtík je mimořádný úspěch!

Janu Zálešákovi gratulujeme! Také je třeba poděkovat za reprezentaci naší školy dalším účastníkům: Tomáš Zrník (4. ročník), David Raška (6. ročník), Lukáš Staněk (7. ročník).

Zdroj, výsledky:

Zpracoval: Mgr. Jiří Hromada