Slavnostní vyhodnocení soutěže 800 let Opavy

Ocenění předali Ing. Vladimír Schreier, náměstek primátora statutárního města Opavy a Ing. Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství.

Výstava výtvarných prací soutěže 800 let města Opavy

Statutární město Opava ve spolupráci se ZŠ Šrámkova v Opavě uspořádalo výtvarnou soutěž k výročí 800 let města Opavy. Soutěž byla určena žákům i široké veřejnosti z celého Moravskoslezského kraje a žákům opavských partnerských měst. Nejmladším účastníkům jsou teprve dva roky a nejstaršímu 82 let. 

Soutěže se zúčastnilo 112 organizací a odborná porota vybírala ta nejlepší díla z 1063 prací z našeho kraje a z více než 40 prací z Polska. Porotci se ve svém výběru zaměřili hlavně na vlastní tvorbu samotných dětí a originalitu zvolené výtvarné techniky.

Všem oceněným gratululujeme!

Děkujeme za všechny zaslané práce!

Výsledková listina

FOTOGALERIE (Foto: Bc. Martin Kůs, Magistrát města Opavy)

FOTOGALERIE (Foto: Monika Hloušková)