Blízké setkání s roboty na ZŠ

Žákům se v rámci informatiky představili roztomilí Ozoboti. Miniaturní robůtci se rádi nechali jednoduše programovat pomocí barevných čar a kombinací různobarevných bodů, které jim žáci v hodinách chystali.

Hravá zábava s interaktivními roboty je cesta k rozvoji kreativity, logického myšlení a především didaktická pomůcka pro chápání programů, jejich tvorby a celého robotického odvětví budoucnosti…

Jiří Hromada