Finálové kolo Opavské školní ligy v miniházené

V úterý 16. dubna proběhlo finálové kolo Opavské školní ligy v miniházené ve spolupráci s SK P.E.M.A. Opava. V průběhu celého roku 2023/2024 se na hřišti potkávalo 10 družstev z pěti základních škol. Během dnešního turnaje se do branek umístilo 138 gólů. Po odehrání všech zápasů nastala chvíle, kterou všichni tolik očekávali, a to bylo zhodnocení celého roku a předávání pohárů všem školám. Samozřejmě nechyběla sladká odměna a nové míče.

Naší školu po celý rok úspěšně reprezentovala 3 družstva z 1. – 5. třídy. Všem hráčům děkujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů. Loučíme se s letošním rokem a uvidíme se zase na podzim😊.

Vladislava Feilhauerová