Mikroskopická pozorování v hodině přírodopisu

Sedmáci si zpestřili hodinu přírodopisu bádáním s digitálním mikroskopem v exteriéru.