Ocenění v soutěži Ekologická škola

Po tříleté přestávce vyhlásil opět Moravskoslezský kraj soutěž určenou základním, mateřským a středním školám, s názvem Ekologická škola. Cílem soutěže je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Základní škola Šrámkova v Opavě získala v této soutěži ocenění za své mimořádné ekologické aktivity – především za uspořádání celostátní výtvarné, literární a sportovní soutěže s environmentální tématikou Vzduch pro život. Největší zásluhu na úspěšném průběhu soutěže měl samozřejmě školní Ekotým. Škola obdržela referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v hodnotě 5.000 Kč. Slavnostní vyhodnocení soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2022/2023“ se uskutečnilo dne 18. 12. 2023 v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje v budově krajského úřadu.

Mgr. Jana Chrásková, koordinátor EVVO