Projekt Emise  

Žáci našich devátých ročníků opět navštívili Slezské gymnázium a účastnili se školení v projektu Emise. Školení v oblasti chemie, fyziky a ekologie proběhlo ve čtvrtek 14. 12. 2023. Tento projekt propaguje myšlenku zdravotně nezávadného ovzduší, šíří osvětu o světelném znečištění a zasazuje se o změny v legislativě ČR i EU v oblasti životního prostředí.

Žáci se seznámili s nejrůznějšími fyzikálními a chemickými jevy, které provázejí znečištění ovzduší. Největším zážitkem byla pro žáky práce v chemické laboratoři.

Ekotým, prosinec 2023