Pasování šesťáků

,,Slibuji, že se budu chovat čestně a spravedlivě ke svým kamarádům a budu dodržovat školní řád.“ Tato věta dnes zazněla z úst každého našeho šesťáka. Teprve potom mohl být slavnostně pasován třídními učitelkami Evou Halfarovou a Alenou Wagnerovou na žáka druhého stupně. Pasovaní žáci obdrželi šerpu, pasovací listinu, sladkou odměnu a gratulaci.

Mgr. Alena Wagnerová, třídní učitelka 6.A a Mgr. Eva Halfarová, třídní učitelka 6.B