Běh s úsměvem

Ve středu 8. září 2021 v dopoledních hodin ZŠ Šrámkova ve spolupráci s Centrem sokolské všestrannosti zorganizovala plánovaný T- mobile Olympijský běh v Městských sadech. 

Do akce se zapojily všechny ročníky 1. stupně. Malí sportovci si tento běh užili s úsměvem na tváři a všichni zažili pocit vítězství. Byli odměněni medailí, diplomem, náramky a zdravou svačinkou. 

S organizací vypomohli L. a Z. Švrčinové, E. Nováková, L. a J. Staněk a M. Král, kteří také závod absolvovali.

Všem blahopřejeme za dokončený závod a těšíme se zase na další rok 😊

V. Feilhauerová

Výsledky:

1. ročník 

dívky chlapci

1. místo Ema Všetečková 1. místo Adam Trýba

2. místo Aneta Levayová 2. místo Jaromír Gargoš

3. místo Nikol Němcová 3. místo Martin Sivák

2. ročník 

dívky chlapci

1. místo Aneta Farkašová 1. místo Lukas Laci

2. místo Eliška Příbramská 2. místo Jan Kostka

3. místo Ema Tošková 3. místo Danylo Khmelnytskyi

3. ročník 

dívky chlapci

1. místo Laura Žáková 1. místo Tomáš Cicko

2. místo Adéla Dostálová 2. místo Sebastian Straka

3. místo Marie Andělová 3. místo Matěj Šnajder

4. ročník 

dívky chlapci

1. místo Rebeca Jonášová 1. místo Daniel Kanovský

2. místo Barbora Gabrišová 2. místo Vojtěch Chalupa

3. místo Eliška Nevřelová 3. místo Robin Chmel

5. ročník 

dívky chlapci

1. místo Eva Mrůzková 1. místo Filip Flaška

2. místo Sára Tošková 2. místo Tobiáš Kanovský

3. místo Elen Schrӧterová 3. místo Janek Strojný