Nová výsadba na školní zahradě

Naše škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

 V rámci projektu byly poskytnuty i finance na výsadbu rostlin. Školní zahrada nám díky projektu rozkvete na čtyřech nových záhonech, které byly osázeny hmyz lákajícími rostlinami jako je levandule, svatolína, denivka, hvozdík, kosatec a mnohé další. Už se těšíme i na ovoce z nových ovocných stromků.

Ekotým ZŠ Šrámkova