Projektové odpoledne Les a myslivost

Ve čtvrtek 17. 6. proběhla ve školní družině beseda na téma “Les a myslivost”. Děti se dozvěděly, že hlavní náplní práce myslivců je celoroční péče o zvěř. V rámci besedy mohly děti shlédnout trofeje srnčí a černé zvěře. Dále se dozvěděly, jak roste les a jak jej chránit. Všechny velmi bavilo určování různých druhů jehličnatých a listnatých stromů. Děkujeme pánům lesníkům za příjemně strávené odpoledne.                                                                                                                    

Vladislava Feilhauerová