Připravujeme ONLINE VÝUKU

Vážení rodiče, milí žáci,

momentálně pro vás intenzivně připravujeme online výuku, abychom maximálně podpořili vaše úsilí v sebevzdělávání během tohoto mimořádného stavu.

Chystáme vhodnou cestou distribuci výukových materiálů, pracovních listů, kvízů, úloh, elektronických interaktivních učebnic a pracovních sešitů i dalších vzdělávacích aktivit.

Sledujte, prosím, školní webové stránky a informační systém školy (https://www.skolaonline.cz/)

Pedagogický kolektiv ZŠ