Výuka v době mimořádného opatření

Vážení rodiče,

náš pedagogický sbor i za tohoto mimořádného opatření zajišťuje výuku, využitím nástrojů, které nám poskytuje internet.

Uvědomujeme si, že Vaše situace je složitá a moc Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci. V případě problémů se na nás obraťte a společně budeme hledat cestu k jejich řešení.

Milí žáci,

doba, kterou trávíte nyní doma není dobou zahálky a nicnedělání. Mimořádná situace si vyžaduje, abyste pracovali z domova na úkolech, které Vám budeme zadávat.

Domácí práce je také plnohodnotná jako práce ve škole. Určitě Vám usnadní návrat do lavic po zrušení mimořádného opatření. Čím pilnější budete doma, tím méně práce budete mít po návratu.

Způsoby zadávání domácích úkolů v době mimořádného opatření:

Naši pedagogové mají tvůrčí volnost a sami si určují, jakými způsoby budou realizovat zadání DÚ.

– Skype, Hangouts, Google Classroom…

– E-mailová komunikace s vyučujícími

– SMS zprávy a telefonicky s vyučujícími

– Zpráva ve Škola online

– Přiložený domácí úkol k hodině ve Škola online
(UPOZORNĚNÍ: zasíláno pouze na žákovské přístupy :-))

Pro zadávání úloh, domácích úkolů a dalších domácích příprav a aktivit slouží převážně školní informační systém skolaonline.cz

Žákům a rodičům, kteří mají potíže s přihlášením do školního systému, doporučujeme, aby kontaktovali třídního učitele, případně administrátora – viz Kontakty


Podporujeme žáky v jejich přirozené touze po poznání formou ZÁBAVNÉHO UČENÍ

Pokuste se vyřešit zajímavé šifry a logické úlohy 🙂