Zlaté ocenění mladým výtvarnicím – Objektiv 2018

16. ledna proběhlo slavnostní předávání ocenění soutěže OBJEKTIV 2018 – I. ročník soutěže v technických dovednostech moravskoslezského kraje pro základní i střední školy.

Soutěž se skládala ze čtyř samostatně vyhlašovaných disciplín: Krátký film, Fotografie, Prostorová tvorba (3D tisk, 3D pera, jejich kombinace) a Řemeslná tvorba. Společným znakem všech kategorií bylo tematické zaměření přihlášeného díla/výrobku na Ostravu (historie, kultura, průmysl, příroda, sport atd.).

Naši školu reprezentovaly dívky Jana Hopjanová, Patricie Chrásková a Eliška Stejskalová v disciplíně “Řemeslná tvorba” se soutěžným výrobkem “znak města Ostravy” odlitým ze sádry ve vlastnoručně vymodelované hliněné formě.

Takto zpracované dílo nemalých rozměrů porotu zaujalo nejvíce a dívky si tak odnesly zlaté ocenění za 1. místo ve své kategorii!

Pro všechny oceněné byl také připraven bohatý program s občerstvením, dílničkami a workshopy v areálu pořadatele SVČ Ostrava. Dívky si tak odnesly nejen diplom a věcné ceny, ale také nové zkušenosti s kreativní prací s pájecími hroty a 3D pery, tvorbou vlastních buttonů (placek), přívěsků a dokonce si sami metodou sublimačního tisku vytvořili originální plátěnou tašku.

Program byl velice zajímavý a skvěle připravený a věříme, že i v dalších ročnících budou naši žáci opět tvořiví.

Jiří Hromada