3.9. ŠD, ŠK – Začínáme

V pondělí 3. září začíná školní rok a také činnost naší školní družiny a školního klubu. Jako každoročně jsme pro žáky připravili zajímavý a pestrý program, včetně mnoha zájmových kroužků. Kromě těch tradičních jsou v nabídce i kroužky zcela nové např. atletická přípravka, malá baletka, siláček, házená, angličtina a kytara hrou. Do nabídky celodružinových akcí jsme zařadili nově Nerf ligu, deskoherní maraton , další turnaje a výzvy.

Organizace ŠD

Provoz je od  6:00 – 17:00 hod.. Příchod žáků končí v 7:30 hod.

Vyzvedávání žáků v odpoledních hodinách je možné do 13:30 hod. z důvodu nenarušování zájmové činnosti.

Do 15:00 hod. si budou zákonní zástupci vyzvedávat žáky ve vestibulu školy, po této hodině u herny ŠD.

Celoroční úplata za zájmové vzdělávání žáků je rozdělena do dvou částí (pololetí). První část ve výši 400,- Kč bude uhrazena do 14. října 2018 v hotovosti ve ŠD, druhá část ve stejné výši do 15. března 2019.

O prominutí platby je možno požádat ředitelství školy do 14. září 2018. Formulář je možno vyzvednout v kanceláři ŠD.

O všech připravovaných akcích jsou zástupci žáků informování prostřednictvím letáčků a webových stránek školy.

Řád ŠD je zveřejněn na informační nástěnce u heren ŠD a na webových stránkách.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena 1. 10. 2018.

 

Na všechny se těší kolektiv vychovatelů ŠD a ŠK