Budoucí prvňáčci

Zápis do 1. ročníku ZŠZápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

čtvrtek 4. dubna 2019 – 14:00 – 18:00 hodin

pátek 5. dubna 2019 – 14:00 – 18:00 hodin

  • zápis je pro všechny děti, které ke dni 31. 8. 2019 dovrší 6 let věku
  • zápis je pro děti, které v loňském roce uplatnily odklad povinné školní docházky
  • rodiče „přiměřeně duševně a tělesně vyspělých“ mladších dětí mohou dle zákona zažádat o předčasné zaškolení
  • pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019 a zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení
  • pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020, zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte.

Pokud dítě není dostatečně tělesně nebo duševně vyspělé a zralé pro školní docházku, mohou zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující stanovisko příslušného odborného lékaře nebo klinického psychology.

DOKUMETNY KE STAŽENÍ: (Žádost o přijetí, Žádost o odklad)