Deník školní zahrady – nové chodníčky

Jednotlivé prvky školní zahrady propojuje naučná stezka –  chodníček. Byl vybudován v rámci vzniku nové školní zahrady v září roku 2013 a již byl značně opotřebovaný a místy pro žáky i nebezpečný.

Díky projektu Zahrada nás učí a inspiruje můžeme obnovit a vytvořit nové chodníčky. Žákům společně s vyučujícími se povedlo obnovit chodníčky, ale tato etapa byla velmi náročná nejen fyzicky, ale i časově. Potrápili jsme se s prorostlou netkanou textilií a také s přerostlými kořeny bujené vegetace. Výsledek však stojí za to, přijďte se projít.

Žáci našeho školního Ekotýmu a učitelé školy vytvořili pracovní listy pro výuku na školní zahradě. Pojďte se učit
ven!

Ekotým