Voda pro život – výtvarná a literární celostátní soutěž

Vyhlášení výtvarné a literární soutěže Voda pro život

Slavnostní předávání ocenění  v celostátní výtvarné, literární a sportovní soutěži Voda pro život proběhla ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 9:00 hod. ve Víceúčelové hale v Opavě, Žižkova 8. Na programu bylo předávání cen, vernisáž výtvarné soutěže a hlavní závod sportovní části. Celá akce proběhla v rámci aktivit Trvale udržitelného rozvoje, s podporou Ministerstava životního prostředí https://www.tydenudrzitelnosti.cz/seznam-akci

Vyhodnocení soutěže – výtvarné a literární části proběhlo v pondělí 20. 5. 2019. Porotu čekala nelehká práce. Do výtvarné části soutěže bylo zasláno přes 750 prací a do literární 89.

Složení odborné poroty:

  • Mgr. Jana Chrásková – předseda poroty, pedagog Vv
  • Bc. Hana Brňáková – 1. náměstkyně statutárního města Opavy
  • Ing. Andrea Štenclová – vedoucí odboru školství statutárního města Opavy
  • Mgr. Petra Škrabánková – referentka pro EVVO a ochranu přírody a krajiny Moravskoslezského kraje
  • Mgr. Jana Kaniová – ředitelka ZŠ Opava, Šrámkova 4
  • Ing. Barbora Salzmannová – předsedkyně školské rady při ZŠ Opava, Šrámkova 4
  • Mgr. Alice Kernová – pedagog  ZUŠ Krnov
  • Mgr. Janula Konstantinidu – pedagog Gymnázium Krnov
  • Mgr. Alena Zapletalová – vedoucí předmětové komise pro Čj na ZŠ Opava, Šrámkova 4
  • Mgr. Marie Stanovská – vedoucí pobočky Knihovny P. Bezruče v Opavě

Všem oceněným gratulujeme!!!!!!

Vyhodnocení soutěže Voda pro život – Výtvarná část:

Vyhodnocení výtvarná částStáhnout

Vyhodnocení soutěže Voda pro život – Literární část:

Vyhodnocení literární částStáhnout