Legiovlak v Opavě

Dne 25.4. čekal žáky 6.A projektový den zaměřený na československé legie. Nejprve se ve škole dozvěděli o tom, co to legie byly, o jejich vojenských úspěších v 1. světové válce i o jejich významné roli  nejen při vzniku samostatného státu v říjnu 1918, ale i při mírových jednáních ve Versailles. Číst více

Projekt E-bezpečí

Vážení rodiče, na webových stránkách v sekci ŠPP-PREVENCE je k dispozici odkaz na webové stránky E-bezpečí. Tyto stránky pomáhají rodičům, učitelům a dětem k zajištění e-bezpečí. Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní Číst více

Projekt Krokus

Naše škola je zapojena do projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt  je určený žákům starším 11 let. HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako Číst více

Prezentujeme soutěž Vzduch pro život 2

Naše škola v letošní školním roce pořádá celostátní soutěž s názvem Vzduch pro život 2. Pro propagaci soutěže žáci v hodinách výtvarné výchovy vytvořili řadu návrhů na plakáty a pozvánky k účasti v soutěži. Do tvorby se zapojili všichni žáci naší školy. Ekotým, říjen 2022 Máme zájem o co největší Číst více

Získali jsme dotaci Moravskoslezského kraje na projekt Vzduch pro život 2

Naše škola získala dotaci ve výši 70 000,- Kč z dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2022 – 2023, dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školství, Moravskoslezského kraje. Dotace bude poskytnuta za účelem uspořádání výchovně vzdělávací, osvětové, sportovní a soutěžní akce pro žáky MŠ, ZŠ Číst více