Nadšení mladí elektotechnici

Žáci v kroužku „Mladý technik“ se s velkým nadšením pustili do práce s elektrotechnickými stavebnicemi, které škola zakoupila v rámci projektu Digitalizujeme školu.

Elektrotechnické stavebnice jako učební pomůcky ve výuce mají nesporný význam pro rozvoj technického myšlení žáků, podněcuje jejich zájem o elektroniku a techniku zábavnou hravou formou, propojují teorii a praxi.
Elektrotechnické stavebnice umožňují realizovat diferencovaný přístup k žákům a individualizovat výuku.

Malí i velcí technici mají vždy velkou radost ze svého úspěšně realizovaného elektro-projektu! A to nás velice těší… Jen tak dál!

Mgr. Jiří Hromada