PRAVIDLA VE ŠKOLE VZHLEDEM KE COVID-19

– Naše škola při screeningovém testování používá antigenní testy (samoodběr). Toto screeningové testování proběhne 1. 9. (pro 2.-9. ročník) / 2. 9. (pro 1. ročník), dále 6. 9. a 9. 9. 2021.

– Přítomnost zákonných zástupců při testování je opět možná, jde ale pouze o zákonné zástupce žáků 1.-3. ročníku.

– Netestuje se 1) žák, který přinese potvrzení o prodělaném Covidu-19, maximálně 180 dnů staré, 2) žák, který přinese potvrzení o negativním testu z odběrového místa, 3) žák, který doloží potvrzení o dokončeném očkování

Žáci 1. ročníku budou mít 1. 9. po dobu pobytu ve škole roušku.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni mít po celou dobu přítomnosti v budově školy náležitě nasazen respirátor dané kvality, platí též při předávání/vyzvedávání žáků. U vstupu do budovy školy lze použít stojan s desinfekcí.

– Zdravotnické roušky u žáků (od 15 let respirátor) jsou povinné ve společných prostorách školy. U žáků, kteří se odmítají testovat, jsou povinné též ve třídě po celou dobu výuky.

– Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí a žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Organizace 1. týdne je zpracována zde.

Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na zákonné zástupce dětí a žáků (zejména telefonní čísla a e-maily).

– Upozorňujeme zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

– Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen.

– Aktivity školy, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí, se nebudou konat (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol).

– Oddělení školní družiny budou fungovat ve standardním režimu.

– Stravování bude také v běžném režimu. V jídelně budou zvýšená hygienická opatření.

– V případě návratu žáků ze zahraniční dovolené, postupujete dle pokynů MZ (k nahlédnutí zde).

– Pokud se žák testování ve škole nepodrobí, může se zúčastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

  • Po celou dobu pobytu ve škole musí používat ochranu dýchacích cest. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních. Nesmí zpívat, používá hygienické zařízení určené pro žáky, kteří se nepodrobí testování, při konzumaci svačinek samozřejmě ochranu úst a nosu nepoužívá, ale musí jíst v lavici nebo u stolu. Všechna tato opatření platí pouze po dobu tří počátečních testování.
  • Pokud žák (zákonný zástupce) odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola mu v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemůže umožnit osobní přítomnost na vzdělávání a poskytování školských služeb (družina). Takový žák není automaticky omluven, zákonný zástupce se při omlouvání řídí školním řádem.