KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ U ŽÁKA – 09/2021

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ U ŽÁKA PLATÍ U TESTOVÁNÍ VE STŘEDU 1. 9. A PONDĚLÍ 6. 9. 2021

  • pozitivně testovaný je izolován (izolační místnost ve 2. patře pav. A) pod dohledem zaměstnance školy
  • škola informuje telefonicky zákonné zástupce pozitivně testovaného žáka a vydá jim potvrzení o pozitivním výsledku žáka
  • zákonní zástupci pozitivního žáka jsou povinni informovat praktického lékaře pro děti a dorost – ten je odešle na potvrzující PCR test
  • spolužáci zůstávají v prezenční výuce, protože nebyli předcházející dva dny s pozitivně testovaným žákem

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ U ŽÁKAPLATÍ U TESTOVÁNÍ VE ČTVRTEK 9. 9. 2021

  • pozitivně testovaný je izolován (izolační místnost ve 2. patře pav. A) pod dohledem zaměstnance školy; negativně testovaní žáci mezitím čekají ve třídě pod dohledem učitele na zákonné zástupce
  • škola informuje telefonicky zákonné zástupce pozitivně testovaného žáka a vydá jim potvrzení o pozitivním výsledku žáka; taktéž budou telefonicky kontaktováni zákonní zástupci žáků dané třídy o tom, že i oni zůstávají doma do výsledku testu
  • zákonní zástupci pozitivního žáka jsou povinni informovat praktického lékaře pro děti a dorost – ten je odešle na potvrzující PCR test
  • nepotvrdí-li PCR test u žáka pozitivitu, doloží jeho zákonný zástupce výsledek škole a škola telefonicky informuje ostatní spolužáky ze třídy, že se mohou navrátit k prezenční výuce
  • potvrdí-li PCR test u žáka pozitivitu, doloží jeho zákonný zástupce výsledek škole a škola zašle Krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli v kontaktu s pozitivním žákem. KHS rozhodne o nařízení karantény a tím pádem zahájení distanční výuky