Testování od 3. 1. 2022

Dle mimořádného opatření ze dne 22. 12. 2021 bude v prvních dvou lednových týdnech probíhat antigenní testování všech žáků a zaměstnanců škol (tedy včetně očkovaných a po prodělané nemoci COVID-19), a to 2x týdně – pondělí a čtvrtek (případně v den příchodu do školy a poté dále dle harmonogramu).

Od 17. 1. 2022 by již mělo probíhat opět pouze 1x týdně – v pondělí.

Žáci, kteří nepodstoupí antigenní testování, budou mít opět roušku i při výuce.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ U ŽÁKA – 3. 1. – 16. 1. 2022

PONDĚLNÍ TESTOVÁNÍ 3. 1. 2022 a 10. 1. 2022:

  • pozitivně testovaný je izolován pod dohledem zaměstnance školy
  • škola informuje telefonicky zákonné zástupce pozitivně testovaného žáka a vydá jim potvrzení o pozitivním výsledku žáka, žák odchází v doprovodu domů
  • zákonný zástupce obdrží SMS žádanku pro dítě na potvrzující PCR test, se kterou jde na odběrové místo (netřeba kontaktovat dětského lékaře, to až v případě pozitivního výsledku PCR testu) – u některých odběrových míst nutná rezervace
  • pro spolužáky se nic nemění

ČTVRTEČNÍ TESTOVÁNÍ 6. 1. 2022 a 13. 1. 2022:

  • pozitivně testovaný je izolován pod dohledem zaměstnance školy
  • škola informuje telefonicky zákonné zástupce pozitivně testovaného žáka a vydá jim potvrzení o pozitivním výsledku žáka, žák odchází v doprovodu domů
  • zákonný zástupce obdrží SMS žádanku pro dítě na potvrzující PCR test, se kterou jde na odběrové místo (netřeba kontaktovat dětského lékaře, to až v případě pozitivního výsledku PCR testu) – u některých odběrových míst nutná rezervace
  • spolužáci zůstávají v prezenční výuce v režimu „test-to-stay“ – každý den antigenní test do výsledku konfirmačního PCR testu, roušky/respirátory ve výuce, udržení homogenity skupiny, při jídle rozestup 1,5 metru