Tři pochvaly pro naši školu :)

Na webových stránkách města Opavy si můžete přečíst chválu na naše ekoaktivity: 

Ekoškola

https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/skolstvi/environmentalni-vzdelavani-vychova-osveta/aktuality/kraj-ocenil-tri-opavske-ekologicke-skoly.html 

Projekt Malí ornitologové

https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/skolstvi/environmentalni-vzdelavani-vychova-osveta/aktuality/skolaci-uskutecnili-sve-napady-pro-zivotni-prostredi.html 

Péče o zeleň

https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/skolstvi/environmentalni-vzdelavani-vychova-osveta/aktuality/dekujeme-skolam-za-peci-zelen.html