Získali jsme dotaci na projekt: Zahrada nás učí a inspiruje

V minulém školním roce vypsal Moravskoslezský kraj dotační program s názvem –  Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školství.

Naše škola v rámci tohoto programu požádala o finanční dotaci na projekt – Zahrada nás učí a inspiruje. Projekt byl úspěšný a škola získala finanční dotaci ve výši 50.000,- Kč.

Získaná dotace bude poskytnuta za účelem vytvoření nových možností pro aktivity na školní zahradě:

– nové vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny

– nová bylinková zahrádka

– dva nové mokřady pro badatelskou činností

– obnovení chodníčků naučné stezky a nové chodníčky propojující jednotlivé část zahrady

– nové digitální mikroskopy sloužící nejen k badatelskému pozorování, ale i k inspiraci žáků  pro hodiny estetické výchovy, využitelné přímo na zahradě

– nové pracovní listy podporující výuku na školní zahradě

– nová naučná tabule

– nová biologická literatura

Hlavním cílem projektu je vytvoření nových prvků školní zahrady, které ještě více umožni žákům prožít přímý kontakt s přírodou a tím více podnítit jejich zájem o životní prostředí, přírodu (vytvoření nových pěstebních ploch školní zahrady se zaměřením na pěstování zeleniny a bylinek, pořízení digitálních mikroskopů pro přímé pozorování přírody v praxi).

Cílem projektu je vytvoření nového přírodně naučného prostoru na školní zahradě jako prvku interaktivní výuky a vzdělávání k udržitelnému rozvoji a výchově k péči o životní prostředí. Školní zahrada tak „městským“ dětem umožní bezprostředně pozorovat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí, a to nejenom dětem, ale i jejich rodičům a široké veřejnosti. (zahrada je v odpoledních hodinách od dubna do října přístupna veřejnosti).

Dílčím cílem je obnovení, cestiček, vytvoření nového mokřadu, pracovních listů a naučné tabule, pořízení biologické literatury. 

Tímto projektem u žáků podpoříme kladný vztah k zelenině, k vlastní pěstitelské práci na zahradě, žáky naučíme přírodu vnímat nejen po stránce biologické, ale také po stránce estetické.

J.Ch. říjen 2023