Cesta za poznáním

Žáci měli možnost přihlásit se v tomto školním roce do kroužku Cesta za poznáním, kde se věnujeme přírodopisu i jiným přírodním vědám nad rámec obsahu klasických vyučovacích hodin. Při laboratorní práci jsme oddělovali chlorofyl z listů pomocí ethanolu a písku. Také se nám vydařil efektní pokus a vytvořili jsme tzv. Faraonova hada, který povstal z popela. Při dalším setkání jsme se věnovali chovatelství, kdy žáci donesli z domova i své domácí miláčky. Příště nás čeká například mikroskopování nebo daktyloskopie.