O krok před hrozbami

Dne 7.11.2023 se žáci zúčastnili preventivních programů, které se zaměřovaly na problematiku šikany, kyberšikany a také na to, jak se mají bezpečně pohybovat na sociálních sítích. Policejní preventistka por. Bc. Pavla Welnová žákům poskytla potřebné informace, aby se více zorientovali v dané problematice. Také se mohli dotazovat na další otázky týkající se tématu, čehož využili. Přednášky se týkaly témat, které jsou v dnešní době velmi aktuální, a věřím, že získané informace byly pro žáky poučné a zároveň prospěšné do budoucna.

Mgr. Nikola Miketová