Soutěž v hodu do dálky základních škol okresu Opava 2023 – Házej jako Bára

Baseballový a softballový oddíl SK HIT Opava uspořádal za podpory města Opavy, České baseballové asociace a České unie sportu na jaře roku 2023 soutěž v hodu do dálky pro žáky základních škol okresu Opava. Jednalo se již o sedmý ročník a zapojilo se do něj 1994 dětí z 18 škol.Soutěž byla vyhodnocována na úrovni jednotlivců i škol. Nejdříve si všechny školy odházely individuálně a poté byly vyhlášeny nejlepší trojice chlapců a dívek z ročníků narození 2006-2016 v rámci okresu Opava. Do soutěže škol se započítávalo deset nejlepších hodů dětí z každého ročníku narození. Za naší školu házelo 234 žáků a celkem jsme naházeli 2518 metrů z 22231,59 metrů. Vybojovali jsme nádherné 2. místo. 

Soutěž jednotlivců se konala 26. května a naší školu reprezentovalo 19 žáků. Všichni měli možnost si vyzkoušet různé disciplíny – hru softball, odpálit míček vyhozený strojem, změřit sílu a rychlost odpalu a další zábava. Jednou ze soutěžních disciplín byl hod do dálky, kde jsme měli několik umístění. Každý účastník soutěže byl oceněn drobnými cenami, vítězové diplomem a medailemi.Všem děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a příští rok se pokusíme znovu obhájit.                                                                                                                             

Vladislava Feilhauerová

kategorie 2015 – 2016

2. místo Pohrebniak D.

3. místo Marchuk A. 

kategorie 2012 – 2013

3. místo Pohrebniak I. 

kategorie 2011

2. místo Chmel R. 

kategorie 2010

3. místo Schröterová E. 

kategorie 2008

2. místo Vachalík D. 

kategorie 2007

1. místo Žiga M.

1. místo Schröterová N.

 kategorie 2006

1. místo Zerzavý J.

2. místo Radek D.