Stříbro v dopravní soutěži

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2023 pod záštitou Statutárního města Opava, MP Opava, Besipu a ČČK Opava vždy probíhá začátkem května v Malých Hošticích a naše škola se každoročně zúčastňuje. Testy z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, slepá mapa a zdravověda jsou všechno náročná stanoviště, která musí každý účastník úspěšně absolvovat. Družstvo ve složení Schröterová N., Děnglová K., Matýsek D. a Staněk L. se na tuto soutěž pilně připravovalo a v letošním roce opět obhájilo skvělé 2. místo. Blahopřejeme😊                                            

Vladislava Feilhauerová