Na novém hřišti se hraje výborně

„Zelená je tráva a fotbal to je hra“ si můžeme zpívat nebo fotbal hrát na našem novém školním hřišti. Turnaj byl určen pro 5.-9. třídu a mezi dětmi byl velmi žádaný. Za slunečného počasí se mezi sebou utkala čtyři družstva. S nejvíce získanými body se na 1. místě umístilo družstvo ve složení Staněk J., Král M., Němec J., Kulička S. a Kanovský D. Vítězům blahopřejeme😊                      

Vladislava Feilhauerová