Úspěch Tondy Trupara v matematické olympiádě

Náš žák Antonín Trupar byl úspěšný v matematické olympiádě. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů!