Úspěchy z krajského kola Přírodovědné soutěže

Mendelovo gymnázium v Opavě již 14 let pořádá Přírodovědnou soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Od minulého školního roku je soutěž dvoukolová – kolo okresní a krajské. Žáci soutěží ve tříčlenných družstvech v oborech fyzika, chemie, zeměpis a ekologie a přírodopis. Soutěž je členěna na kategorii základních škol a na kategorii víceletých gymnázií. Letošním hlavním tématem bylo Lidské tělo.

Nejenže žáci soutěžili ve svých vědomostech, ale také měli natočit přírodovědné video s danou tematikou. Což byl úkol velmi obtížný. Tým deváťáků ZŠ Šrámkova ve složení Dalibor Kretschmer, Jan Lindovský a Pavel Selingr vytvořil do soutěže video-příspěvek s názvem Optické iluze, každý divák si tak mohl sám na sobě vyzkoušet jak funguje jeho zrak. Za video-příspěvek získali žáci nejvyšší ocenění jak v kole okresním tak v kole krajském. V kole okresním získali první místo i za své vědomosti a v kole krajském obsadili nádherné třetí místo. V oboru fyzika byli nejlepšími i mezi gymnázii.

Gratulujeme!!