Prezentujeme soutěž Vzduch pro život 2

Naše škola v letošní školním roce pořádá celostátní soutěž s názvem Vzduch pro život 2. Pro propagaci soutěže žáci v hodinách výtvarné výchovy vytvořili řadu návrhů na plakáty a pozvánky k účasti v soutěži. Do tvorby se zapojili všichni žáci naší školy.

Ekotým, říjen 2022

Máme zájem o co největší zapojení všech typů škol do naší soutěže, proto tým koordinátorů soutěže rozeslal během podzimu pozvánky k soutěži do všech krajů naší republiky, a dokonce i do třiceti škol v Polsku a na Slovensku. O pomoc s propagací soutěže jsme požádali i jednotlivé krajské úřady.

Soutěž byla prezentována na setkání koordinátorů EVVO dne 1. 2. 2023 v Opavě a propagována na Setkání koordinátorů EVVO v Ostravě dne 25. 1. 2023, kde hlavně zazněla výzva ke spolupráci na našem workshopu. Již máme přihlášeno pět škol a organizací, které se do našeho workshopu aktivně zapojí.

Ekotým 2. 2. 2023