Preventivní programy na téma KOUŘENÍ a ALKOHOL

V rámci primární prevence proběhla v 7. třídách interaktivní beseda na téma KOUŘENÍ. Cílem besedy bylo představit rizika související s kouřením a motivovat k rozhodnutí nekouřit.

V 8. třídách se pro změnu žáci dozvěděli informace o problematice spojené s ALKOHOLEM.

Obě aktivity probíhaly soutěživou formou, která žáky bavila a zaujala.

Beseda byla realizována v rámci primární prevence odborníky v oblasti podpory zdraví Zdravotního ústavu v Ostravě.

Mgr. Eva Halfarová, školní metodik prevence