Pasování prvňáčků na čtenáře

Školní rok končí. Naučili jsme se číst, psát a počítat. Naše nabyté čtenářské dovednosti jsme završili v knihovně, která sídlí v naší škole. Panem králem jsme byli slavnostně pasováni na Čtenáře. Obdrželi jsme diplom a poukaz, abychom se mohli bezplatně zaregistrovat právě v této knihovně.