Přírodovědná soutěž Zlatý list

Krajského kol přírodovědně ekologické soutěže Zlatý list se uskutečnilo 9. 5. 2022 na základní škole v Břidličné. Tento ročník, byl navíc jubilejní, konal se již po 50.

Soutěže se účastní vždy vybrané šestičlenné týmy ze ZŠ a nižších ročníků gymnázií, ve 3 věkových kategoriích. Cílem je, aby porovnaly své znalosti z různých oblastí přírodních věd. Například z ornitologie, geologie, hydrobiologie, lesnictví, myslivosti, ochrany přírody… Podmínkou konání krajského kola je, že musí být připraveno nejméně 10 soutěžních stanovišť s různou tematikou. Ta jsou umístěna na volném prostranství, a konají se za každého počasí, tedy i v dešti. Nám, však letos počasí přálo, celou dobu provázelo soutěžící sluníčko.

Letošní akce  se zúčastnilo 42 soutěžních týmů ze 14 škol Moravskoslezského kraje. Soutěžící si proběhli trať se 14 zastávkami. Ve volných chvílích, si pak měli možnost zastřílet v laserové střelnici, vyrobit model ptačí budky, zazávodit na trati s robotickým pavoukem, prohlédnout si a vybrat nejlepší fotografii z doprovodné soutěže, na téma Doteky jara, nebo naopak, zkusit svou odvahu při pohlazení skutečného živého hada či mnohonožky… Naše družstvo složené z žáků 7.A a 7.B obsadilo hezké 13. místo.

Gratulujeme!!

J.Ch. 20. 5. 2022