Mladý technik – prosinec 2021

3D tiskárna – technologie 3D tisku a sestavování nové 3D tiskárny (8. 12. 2021)

Činnost v kroužku:

  • Žáci zkoumají technologii 3D tisku, pozorují 3D tisk během procesu a podle návodu sestavují část rozestavěné 3D tiskárny.

Reflexe:

  • Žáci vypozorovali, jak funguje tiskárna během práce – vymýšleli, jak tisk zrychlit. Sestavování tiskárny je složitá procedura, žáci jsou pečliví a postupují přesně podle návodu.

3D modely a jejich příprava pro tisk pomocí specializovaného softwaru (13. 12. 2021)

Činnost v kroužku:

  • Žáci instalují a spoští SW pro 3D tiskárnu, vyhledají si 3D model a pomocí nastavení ve speciálním SW (3D slicer) připraví model pro tiskárnu.

Reflexe:

  • Instalace SW nedělal žákům potíže, při hledání modelů pro tisk si žáci často volili velmi složité modely, které nelze jednoduše tisknout. Pro následnou úpravu a tisk je potřeba volit jednodušší modely, které nejsou časově náročné na tisk.

Seznámení s BeeBoty – hrátky s BeeBoty: robotickými včelkami (22. 12. 2021)

Činnost v kroužku:

  • Každý žák pracuje s jedním BeeBotem, seznámí se s prvky, tlačítky a prací s robotem při určování (programování) jeho dráhy a činností, žáci pomocí tlačítek programují svého BeeBota a vytváří jim příkazy pro pohyb na podložce.

Reflexe:

  • Žáci s lektorem na závěr kroužku zhotnotili svou činnost, určili si budoucí úlohy při práci s programovatelným robotem BeeBotem.