Dodgeball

Začal rok 2022 a aktivity ve školním klubu pokračují. V pondělí a úterý jsou sportovní kroužky, ve středu filmový klub a čtvrtek je věnován turnajům. Tento týden byl naplánován Dodgeball. Na toto téma jsme shlédli film Vybíjená a natrénovali jsme si taktiku hry.

Každý zápas byl zajímavý tím, že nikdo nevěděl až do konce hrací doby, jestli vyhraje 😊. Po spočítání bodů se na 1. místě umístilo družstvo ve složení Staněk L., Staněk J., Dak R. a Bielik A. O bod méně získali Němec J., Kulička S., Velebil M. a Dak O. Třetí se umístili Juřicová M., Švrčinová Z., Vachalík D., Hanslík M. a Král M. Nejmladší účastníci Strojný J., Juřica J., Hanslík T., Kanovský T. a Výtisk Š. sbírají v každém turnaji cenné zkušenosti.

Výhercům blahopřejeme 😊                                                                                   

Vladislava Feilhauerová