ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 A ORGANIZACE DNŮ 1.-3. 9. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021 v kmenových třídách s třídním učitelem.

Po ukončení si mohou děti vyzvednout rodiče nebo odcházejí s paní vychovatelkou do školní družiny.

ORGANIZACE TÝDNE OD 1. 9. 2021 (STŘEDA) DO 3. 9. 2021 (PÁTEK)

1. ročník

 • 1. 9. 2021 – 8:00-9:00 – sraz před budovou školy u sochy a slavnostní zahájení ve třídě (mohou být přítomni zákonní zástupci)
 • 2. 9. 2021 – 8:00-9:40 – antigenní testování a třídnické práce (mohou být přítomni zákonní zástupci)
 • 3. 9. 2021 – 8:00-9:40 – třídnické práce

2.-3. ročník

 • 1. 9. 2021 – 8:00-9:00 – antigenní testování a slavnostní zahájení ve třídách
 • 2.-3. 9. 2021 8:00-10:45 – třídnické práce

4.-5. ročník

 • 1. 9. 2021 – 8:00-9:00 – antigenní testování a slavnostní zahájení ve třídách
 • 2.-3. 9. 2021 8:00-11:45 – třídnické práce

6.-7. ročník

 • 1. 9. 2021 – 8:00-9:00 – antigenní testování a slavnostní zahájení ve třídách
 • 2.-3. 9. 2021 8:00-12:15 – třídnické práce

8.-9. ročník

 • 1. 9. 2021 – 8:00-9:00 – antigenní testování a slavnostní zahájení ve třídách
 • 2.-3. 9. 2021 8:00-12:40 – třídnické práce