Čestné uznání v soutěži Puškinův památník

Naše škola se poprvé zúčastnila soutěže Puškinův památník. Jedná se o soutěž v ruském přednesu, ale i v dalších uměleckých disciplínách. Naše žákyně osmé třídy Kateryna Zavhorodnia získala čestné uznání za přednes Puškinovy pohádky У лукоморя дуб зеленый.

Všichni Kátě moc gratulujeme, vždyť se takto krásně umístila dokonce mezi soutěžícími z gymnázií!

Mgr. Jitka Pokludová, učitelka ruského jazyka