Mladí cyklisti

Průkaz mladého cyklisty může získat každý žák čtvrtých tříd po úspěšném absolvování dopravní výchovy od prvního do čtvrtého ročníku. Jízda na kole na dopravním hřišti, dopravní předpisy, značky a křižovatky, to vše je náplní. Každý účastník silničního provozu musí vše skvěle ovládat, aby neohrozil sebe ani ostatní. Počasí nám přálo a jízdu na kole jsme si užili. Naše heslo zní – Na kole vždy bezpečně😊.                                                                                                                     

Vladislava Feilhauerová, Mgr. Daniela Kurečková