Sportovní den 6.A

Dnešní počasí bylo poněkud aprílové a překazilo nám plánované raftování, které muselo být zrušeno z důvodu bouřky. Neváhali jsme ani minutu a hned jsme využili prostor tělocvičny a jakmile se počasí umoudřilo, tak i venkovní hřiště. 

Vyzkoušeli si novou sportovní pomůcku – vzduchovou kostku Float – R. Cílem je uvést obrovitou kostku do pohybu lehkým šťouchnutím a udržet ji ve vzduchu. Dalším sportem byl hokejbal, který nás velice nadchl. Poslední aktivitou byla přehazovaná, kterou umíme skvěle. 

Během celého dopoledne se mezi sebou utkávala družstva, která se průběžně měnila. Každý hráč zažil pocit vítězství a někteří opakovaně. Hodiny tělesné výchovy máme zábavné a různorodé. Snažíme se vyzkoušet si veškeré sporty tradiční i netradiční. Cílem je se hýbat a mít radost z pohybu.

Vladislava Feilhauerová