ZÁPIS DO 1. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

I. Kdy a jak bude zápis probíhat?

Příjem žádostí je možný v průběhu měsíce dubna, žádosti budou evidovány v týdnu 19. 4. do 23. 4. 2021.

II. Jak podat žádost o přijetí ke školní docházce, žádost o odklad či žádost o zařazení do přípravné třídy?

Tiskopisy žádostí jsou k vytištění na webových stránkách školy www.skola-opava.cz či k vyzvednutí u vedení školy.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: (Žádost o přijetí, Žádost o odklad, Žádost o zařazení do PT)

Vyplněné a podepsané žádosti můžete doručit do školy:

– do poštovní schránky na budově školy

– naskenované na mail sramkova@skola-opava.cz

– emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– datovou schránkou 3m9fdv8

– osobním podáním ve škole

– poštou

III. Kdo se má dostavit k zápisu?

1) K zápisu jdou děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

2) Děti, kterým byl odklad povolen v loňském roce, se musí znovu zúčastnit zápisu.

3) Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky.

– vyplněnou žádost o odklad PŠD dodá zpět do školy nejpozději do 30. 4. 2021 spolu s doporučením PPP a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

4) Rodič, který žádá zařazení svého dítěte do přípravné třídy.

– vyplněnou žádost o zařazení do přípravné třídy dodá zpět do školy nejpozději do 30. 4. 2021 spolu s doporučením PPP a rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky.

IV. Co když je dítěti 6 let až po 1. 9. 2021?

Dítě může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu pro školní rok 2021/2022 a zároveň:

– děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021, musí mít doporučení z PPP

– děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021, musí mít doporučení z PPP a doporučení odborného lékaře

V. Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání:

  • děti s odkladem povinné školní docházky
  • děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem naší školy
  • spádovost Opava

V případě zájmu o virtuální setkání ve třídě, kontaktujte paní učitelku
Mgr. Annu Tenglerovou na mailové adrese
anna.tenglerova@skola-opava.cz.

VI. Kdo otevře školní vrátka?

Vážení rodiče a milé děti,

jmenuji se Anna Tenglerová a od září budu Vaší paní učitelkou.

Už teď mohu říci, že se na Vás strašně těším. Společně se krok za krokem vydáme cestou, během níž se z vás stanou čtenáři, naučíte se psát a počítat. 

Budeme se spolu věnovat také hudební a estetické výchově, protože se vždy snažím o to, aby výuka pro nás všechny byla také zábavou, aby se děti do školy těšily a chodily tam rády.

A co nás čeká?

– v matematice využívání prvků metody Hejného
V matematice vyučuji hlavně podle učebnic vydavatelství ALTER, využívám i některé prvky metody Hejného

– prvopočáteční čtení a psaní metodou SFUMATO – splývavé čtení
Prvopočáteční čtení a psaní vyučuji metodou SFUMATO – splývavé čtení, která je velmi hravá a hlavně efektivní. Děti se naučí číst plynule s výrazem a velmi pěkným přednesem při minimálním zatížení na domácí přípravu. Rovněž psaní, které je spojeno s touto metodou, vede k úhlednému písmu, které se promítá i do pozdějšího rukopisu dětí. Metodou SFUMATO vyučuji již déle a mohu zodpovědně říci, že opravdu vede k velmi pěkným čtenářským, vyjadřovacím i písemným projevům dětí, k porozumění slovům i čtenému textu. Vše probíhá názorně, hravě, zábavně a zajímavě. Pracujeme s písmenkovými tabulkami, stříháme, lepíme, přiřazujeme, vybarvujeme, cvičíme jemnou i hrubou motoriku formou zajímavých her a etud.


Až se naučíme číst, budeme spolu chodit do knihovny, která je přímo u nás ve škole
.  

– hra na drumbeny – trénování rytmu  
Do výuky často zařazuji pohybové a relaxační chvilky, denně zpíváme, čímž je zajištěna duševní pohoda dětí. Od počátku hrajeme na drumbeny (bubny), kde trénujeme rytmus – tak důležitý právě pro čtení a psaní.

Ve spolupráci se ZUŠ Krnov se věnuji výuce – individuální zpěv.

V případě zájmu o další informace či virtuální setkání ve třídě, mne kontaktujte na mailové adrese anna.tenglerova@skola-opava.cz.

Věřím, že se už do školy také těšíte a že zde budete chodit rádi.

Mgr. Anna Tenglerová