5.B oslavila Den Země

V rámci oslav Dne Země – 22.dubna se páťáci zapojili do kampaně Jednoho světa na školách.

Kampaň zahrnuje aktivity vhodné jak pro distanční, tak prezenční výuku – projektové aktivity, filmy s ekologickou tematikou aj.

Projektový den se zabýval problematikou plastů. Žáci po zhlédnutí filmů Jednoho světa diskutovali, plnili ekoúkoly a soutěže.

Každý žák se zamyslel nad tím, co může pro planetu Zemi udělat on sám.

Na závěr jsme do třídy vyrobili dva koše na třídění nápojových kartonů.

Projekt žáky zaujal a užili jsme si ho.

Eva Halfarová, třídní učitelka