E-bezpečí pro rodiče

E-Bezpečí pro rodiče: unikátní videokurz pro všechny rodiče

Vážení rodiče, v rámci prevence rizikového chování máte možnost zdarma shlédnout online videokurz E-Bezpečí pro rodiče.

Unikátní online videokurz pro rodiče se věnuje klíčovým tématům kybernetické bezpečnosti, která jsou spojena s rizikovým chováním dětí ve světě internetu.

Videopřednášky jsou online, jsou tedy dostupné kdykoli a kdekoli.

Webová stránka pro přístup do systému: www.e-bezpeci.cz/rodice

Kód pro naši školu jste obdrželi prostřednictvím školy online.

Videokurz je složen ze 7 vzájemně propojených videopřednášek:

1. Co dělají české děti na internetu? (00:12:17)
2. Sexting – rizikové sdílení vlastních intimních materiálů (00:46:28)
3. Kybergrooming a online predátoři (00:56:46)
4. Kybernetická šikana (kyberšikana) (01:05:45)
5. Rizikové výzvy v online prostředí (00:27:07)
6. Bezpečnostní aplikace pro rodiče (00:17:58)
7. Děti a závislostní chování (netolismus) (01:05:55) .. od října 2020

Prezentují zkušení lektoři projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci.

Mgr. Eva Halfarová, školní metodik prevence


PROJEKT E-bezpečí.

Tyto stránky pomáhají rodičům, učitelům a dětem k zajištění e-bezpečí.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:

a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
e) hoax, spam a fake news,
f) online závislosti (netolismus, nomofobie),
g) fenomén youtubering,
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.