Výtvarná soutěž pro žáky naší školy – Zachraň drozda

Na základě projektu s názvem Zachraň drozda, jehož hlavním účelem je vytvoření ochrany pro ptactvo v okolí školy vyhlašuje náš Ekotým školy výtvarnou soutěž:

Úkolem žáků bude vytvořit výtvarný návrh, jak by měly vypadat nálepky na okna, které by zamezili jejich nárazu.

 Okna školy jsou pro ptactvo velkým nebezpečím, na základě návrhu dětí pak budou vytvořeny polepy na okna, které zamezí nárazu ptáků. Projekt doprovází další naučně vzdělávací aktivity dětí týkající se ochrany a důležitosti ptactva v přírodě. Nakreslete nebo namalujte obrázek, formát a technika libovolná. Termín odevzdání 4. 12. 2020

Inspirace: Nálepky na okna mohou zobrazovat cokoliv (rostlina, květ, motýl, brouk, libovolný ornament….) Je důležité, aby na okně pokrývali co největší plochu skla. Nálepky mohou být i na 1 okně různých velikostí.

Návrhy bude hodnotit odborná porota složená z žáků Ekotýmu a pedagogy.

Návrh, který bude porotou vybrán, bude oceněn.

Těšíme se na Vaše návrhy

Ekotým 25. 11. 2020