NÁVRAT ŽÁKŮ OD 30. 11. 2020 + ROZVRH VIDEOHODIN U ROTAČNÍ VÝUKY + ROZVRH ODPOLEDNÍHO VYUČOVÁNÍ

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 se vrací do školy také žáci:

– 3. ročníku

– 4. ročníku

– 5. ročníku

– 9. ročníku

– žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou vzdělávat tzv. rotačně:

Budou platit zvýšená hygienická opatření a pravidla:

 • ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH I PO CELOU DOBU VÝUKY: 2 na den + sáček na odložení roušky
 • PLATÍ ZÁKAZ ZPĚVU A TĚLOCVIKU: hodiny hudební a tělesné výchovy budou věnovány k upevňování učiva hlavních předmětů, případně též tématu zdravovědy a dopravní výchovy. Zákaz zpěvu platí též v hodinách AJ, ČJ…
 • BUDE ZVÝŠENĚ ZAJIŠTĚNO VĚTRÁNÍ: doporučujeme vhodné, teplé vrstvy oblečení do třídy
 • V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDOU ZAŘAZENY VENKOVNÍ AKTIVITY
 • NÁVRAT V CELÝCH TŘÍDNÍCH KOLEKTIVECH, TŘÍDY SE NEBUDOU MÍSIT
 • PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAJIŠTĚN: třída = samostatné oddělení ŠD, nebude docházet k mísení tříd

  ranní družina: od 6:00 do 7:30 – pouze pro děti přípravné třídy a žáky 1.-4. třídy (pro žáky 5. ročníku není z organizačních důvodů možné zajistit)
  odpolední družina: od 11:45 do 17:00
  vyzvedávání dle rozpisu ve vestibulu na dveřích u zvonků
 • ŠKOLNÍ JÍDELNA BUDE V PROVOZU: ani zde nedojde k mísení tříd
  Žáci I. stupně budou mít obědy nahlášeny automaticky. Žáci II. stupně si budou obědy nahlašovat pomocí internetu sami.
 • PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU BUDE ZAJIŠTĚN Z PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ POUZE PŘED ODPOLEDNÍM VYUČOVÁNÍM DLE NÁSLEDUJÍCÍHO ROZVRHU A V JEDNOTLIVÝCH KMENOVÝCH TŘÍDÁCH:

Z důvodu zajištění homogenity skupin budou mít jednotlivé třídy II. stupně odpolední vyučování upraveno:

Absence na této odpolední výuce bude z organizačních důvodů zapisována ve ŠkoleOnline do těch volitelných předmětů, kam jsou jednotliví žáci přihlášeni.

Případné změny v rozvrhu budou včas oznámeny.

 • PŘÍPADNÉ INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT POUZE V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH PO DOMLUVĚ S VYUČUJÍCÍM

ODPOLEDNÍ VÝUKA + ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.B

TÝDEN 30. 11. – 4. 12. 2020

TÝDEN 14. 12. – 18. 12. 2020

 ŠK FEILHAUEROVÁŠK SCHÄFEROVÁ
PO8.A NJ, RJ, ŠJ   
             
14:00-15:30
Wagnerová, Pokludová, Matoušková
6.A – celá třída
14:00-15:30
Přír.prakt. – Chrásková  
bude procvičováno učivo hlavních předmětů
ÚT9.A   – celá třída                         
14:00-14:45
Cvičení z M – Königová  
9.B  – celá třída                             
14:00-14:45
Cvičení z M – Kulišan
ST9.A                               
14:00-14:45
NJ, RJ, ŠJ  
Hlaváčková, Pokludová, Matoušková
9.B                                
14:50-15:35
NJ, RJ, ŠJ  
Hlaváčková, Pokludová, Matoušková
ČT8.A – celá třída
14:00-15:30  
ZAV – Mathiasová
bude procvičováno učivo hlavních předmětů
7.A – celá třída
14:00-15:30  
VAŘ – Nálepa
bude procvičováno učivo hlavních předmětů

ODPOLEDNÍ VÝUKA + ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

6.B, 7.B, 8.B, 9.A, 9.B

TÝDEN 7. 12. – 11. 12. 2020

TÝDEN 21. 12. – 22. 12. 2020

 ŠK FEILHAUEROVÁŠK SCHÄFEROVÁ
PO8.B NJ, RJ, ŠJ                  
14:00-15:30  
Wagnerová, Pokludová, Matoušková
6.B  – celá třída
14:00-15:30
VAŘ– Nálepa  
bude procvičováno učivo hlavních předmětů
ÚT9.A  – celá třída                        
14:00-14:45
Cvičení z M – Königová  
9.B  – celá třída                          
14:00-14:45
Cvičení z M – Kulišan
ST9.A                             
14:50-15:35
NJ, RJ, ŠJ  
Hlaváčková, Pokludová, Matoušková
9.B                              
14:00-14:45
NJ, RJ, ŠJ  
Hlaváčková, Pokludová, Matoušková
ČT8.B – celá třída
SA – Plachký  
14:00-15:30  
bude procvičováno učivo hlavních předmětů
7.B – celá třída
Tech. a robotika – Hromada 14:00-15:30  
bude procvičováno učivo hlavních předmětů

ROZVRH VIDEOHODIN 6., 7., 8. ROČNÍKU PRO DOBU ROTAČNÍ VÝUKY

Těšíme se na Vás!


Zvonění – vyučovací hodiny

vyučovací hodinazvonění od – do
0. hodina07:10 – 07:55
1. hodina08:00 – 08:45
2. hodina08:55 – 09:40
3. hodina10:00 – 10:45
4. hodina11:00 – 11:45
5. hodina11:55 – 12:40
6. hodina12:50 – 13:35
7. hodina13:45 – 14:30
8. hodina14:40 – 15:25
9. hodina15:35 – 16:20
10. hodina16:30 – 17:15