Matematický klokan proběhl!

V tomto týdnu jsme se i distančně zapojili do matematického klokana. Všem zúčastněným žákům děkujeme a gratulujeme ke krásným výsledkům.

Mgr. Ing. Rostislav Kulišan