Oznámení o konání voleb a svolání oprávněných osob k volbám do školské rady

Vážení rodiče,

v tomto školním roce nás v souladu s volebním řádem schváleným usnesením Rady statutárního města Opavy ze dne 28. 6. 2005 na Základní škole Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizaci čekají volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

Touto cestou se na Vás obracíme s prosbou o zaslání návrhů kandidátů z řad rodičů. Můžete navrhnout sami sebe či jiného zákonného zástupce z naší školy.

Jméno a příjmení kandidáta zasílejte prostřednictvím zprávy ve ŠkoleOnline či písemně zástupkyni ředitelky Mgr. Adéle Matouškové, a to do pondělí 12. 10. 2020.

Volby následně proběhnou tajným hlasováním na konzultačních třídních schůzkách dne 10. 11. 2020 od 16:00 do 18:00 v budově Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizace.

vedení školy